CCTV

(Closed-Circuit Television) – telewizja w obwodzie zamkniętym, inaczej: telewizja przemysłowa. System monitoringu wizyjnego, który wykorzystuje kamery do rejestracji obrazu i często również dźwięku. Obraz z kamery może być wyświetlany na monitorze i rejestrowany na nośniku danych. Systemy te są często stosowane w miejscach publicznych, takich jak banki, sklepy, lotniska, dworce kolejowe i inne obiekty, w których ważna jest ochrona ludzi i mienia. Mogą być również wykorzystywane w miejscach prywatnych, takich jak domy, biura i zakłady przemysłowe. Są jednym z narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa, lecz ich stosowanie powinno być rozważane jako część rozwiązania kompleksowego, zintegrowanego z np. systemem alarmowym czy kontroli i rejestracji dostępu – bądź obu.

Analogowe czy cyfrowe?

Te pierwsze wykorzystują analogowe sygnały wideo, które są przesyłane przez kable, najczęściej koncentryczne. Systemy cyfrowe (w uproszczeniu: IP), wykorzystują przesył danych przez sieć komputerową – przewodowo lub bezprzewodowo, oferują nieporównanie lepszą obrazu i dźwięku niż systemy analogowe, są także znacznie lepiej zarządzalne. Od wielu już lat odchodzi się z technologii analogowej ze względu na kłopotliwość instalacji, podatność na zakłócenia czy rosnące koszty utrzymania wymagającej infrastruktury.

Zastosowania

  • Ochrona ludzi i mienia
  • Zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom
  • Zbieranie dowodów w sprawach karnych lub cywilnych
  • Kontrola ruchu drogowego
  • Monitoring pracowników
  • Monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń

© 2023 INFOMATRIX.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone / polityka prywatności i cookies